VÄXTHUSPLAST I BÅDE KANALPLAST & PLASTTAK

Ska du bygga ett växthus?

Vi har flera olika plastalternativ för det. Ofta används kanalplast eller glasklara trapetsformade plasttaksskivor – vi erbjuder båda alternativen. Det första som vi tycker är viktigt är att plastskivan du köper är hållbar över tid, dvs tar hänsyn till hållbarhetsperspektivet.

Alla våra skivor är tillverkade av polykarbonat eller polyester/glasfiber, vilket är extremt slagtåliga material med lång livslängd. En annan viktig faktor är att alla plasttak från Plastexperten har ett ordentligt UV-skydd, vilket innebär att skivorna är UV-stabila och därmed har en längre livslängd. De blir inte spröda och spricker inte på samma sätt som skivor tillverkade av PVC. Glasfiberskivor är 100% återvinningsbara genom förbränning, och PC-produkter (polykarbonat) återvinns genom plaståtervinning.

I ett växthus vill vi uppnå växthuseffekten genom att fånga upp värmestrålningen från solen där väggarna sedan håller kvar värmen – de gaser som fångar upp värmestrålningen kallas växthusgaser.

Det finns plana polykarbonatskivor och korrugerade plastskivor som är uppbyggda av ett skikt (ingen luftspalt) och därför har lägre isoleringsförmåga än kanalplast som har luftkanaler. En 16 mm kanalplastskiva har en bättre isolerande egenskap än en 10 mm kanalplastskiva. Alla nedan produkter fungerar bra till växthus, men kanalplasten har något bättre isolerande egenskap.

Kanalplastskivor är ett populärt val för växthus eftersom de är lätta att skära, forma och installera och kan ge växter det ljus och den temperatur de behöver för att växa. Klara kanalplastskivor (polykarbonat) är känt för sin höga ljusgenomsläpplighet och kommer jämnt att sprida solljus för att skapa optimala odlingsförhållanden för växthusväxter.

Om du planerar ett växthus, överväger du förmodligen noga de material du kommer att använda i dess konstruktion. Traditionellt byggdes växthus av glas eftersom glas är genomskinligt och tillåter en optimal mängd ljus för växternas tillväx – men en nackdel ör dess vikt och kostnad.

Polykarbonat är också så hållbart att det inte kräver samma tjocklek som glas för att ge lika eller bättre prestanda. Den lägre vikten kräver mindre regelverk under skivan, vilket kan minska den totala kostnaden för konstruktionen.

Hållbarheten hos polykarbonat tillåter inte bara en total minskning av materialets vikt utan eliminerar också praktiskt taget ersättningskostnader. Polykarbonat är upp till 250 starkare än glas, så det kan ha en betydligt längre livslängd eftersom det tål vind, snö, is, hagel och till och med den slumpmässigt kastade stenen.

Polykarbonat kan sprida ljus. Genom att sprida ljuset som kommer in i växthuset kan odlare bättre skydda växter från heta fläckar och bränning under perioder av direkt solljus.

De isolerande egenskaperna hos polykarbonat kan göra att växthusägare kan komma igång med sina växtsäsonger tidigare eftersom materialet arbetar för att hålla värmen i markant bättre än enskiktsglas som har extremt dåliga isoleringsegenskaper.

Längre växtsäsonger kan också innebära fler växtcykler.

Kanalplastskivorna ska monteras på en regelstomme.

Korrugerade glasklara plastskivor i polykarbonat, som produkten Extreme, är utmärkta för växthus. En lätt skiva – extremt slagtåligt skiva som enkelt fästes mot ett regelverk. Skivan kan enkelt bearbetas med såg utan att spricka. Skivorna monteras på tak eller vägg. Monteras mot en regelstomme med infästning på varje meter. 

Korrugerad polykarbonar kan vara används på både tak, gavel, sida samt välvda växthus. De installerade direkt i växthusets stomme. Böjning av korrugerad polykarbonat är tillräcklig för att tillåta kurvor med en minsta radie på 158”. 

 

Solida plana polykarbonatskivor till växthus

Solida polykarbonatskivor tillverkas med samma starka- och lätta termoplast som kanalplastskivor. Polykarbonat, i sin solida form är extremt slagtåligt och mer isolerande än glas. Denna typ av plastskiva är idealisk för användning i konstruktion som väggar på mindre växthus exempelvis. De kan formas, skäras eller borras med lätthet eftersom den inte går sönder under tryck. Använder du skruvar för att fästa plastskivorna – gör skruvhålet ett 3-5 mm större än skruven diameter och sen använder du en skruv med gummibricka.