Tillbehör korrugerad plast

självborrande skruv grå
tätband till korrugerad takplast

Tillbehör kanalplast